Waarom

Op de laatste buurtavond in oktober 2005 van Buurtcommissie Centrum was een waslijst van knelpunten, zoals horecaoverlast, geluidsoverlast, hangjongeren, vervuiling bestrating, onveiligheidsgevoel, drugsoverlast, wangedrag en geluidsoverlast van brommers, etc. De score van de gehouden buurtenquête voor al deze misstanden is voor het Centrum bijzonder hoog, nl. tussen de 50 en 80%. Helaas hebben zich continue velerlei incidenten voorgedaan. Beruchte plekken zijn rondom Wilhelminaplantsoen, Veerplein, Nieuwe Brink, Village, etc.

Ook staat onze buurt in de statistieken helaas hoog in de top 10 van meldingen bij de Politie.
Dat is waarschijnlijk nog lang niet alles van wat zich in werkelijkheid heeft voorgedaan, want niet alles wordt gemeld bij de Politie.

Voor een leefbare wijk is samenwerking met Politie en Gemeente nodig.
Buurtcommissie Centrum gaf daar redelijk invulling aan, maar dat was voor Politie en Gemeente mogelijk te vrijblijvend. Buurtcommissie Centrum had ook geen mandaat van leden.

Dat doet niets af aan de inzet en bijdrage die we tot op heden van de Politie, Gemeente en Wijkbeheer gezien hebben. Wij zijn de wijkagenten Hans Post en Marco Ernst en van Wijkbeheer Joop Post en Michel Stoffers zeer dankbaar voor alles wat zij voor ons doen!

Buurtpreventievereniging Centrum Bussum gaat voor een leefbare, gezonde en veilige woonomgeving van 1000 huishoudens in het centrum van Bussum.

Voor die leefbare wijk is ook uw inbreng nodig. U en al onze leden wonen immers in het Centrum.
Voor wat wij met zijn allen in onze woonomgeving ervaren en het bereiken van eventueel noodzakelijke verbeteringen is samenwerking met Politie en Gemeente nodig.
* De melding van één bewoner heeft over het algemeen nauwelijks effect;
* De stem van één bewoner wordt minder goed beluisterd dan die van een groep;
* Een buurtpreventievereniging legt meer gewicht in de schaal en kan daardoor
……….. meer bereiken;
* Een buurtpreventievereniging heeft een juridische status en daardooreen sterkere
……….. positie tegenover Gemeente en Politie;
* Indien nodig kan een buurtpreventievereniging naar de rechter stappen.